การบรรยายพิเศษ
เรื่อง “อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค”

ทางโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ขอขอบพระคุณ ท่านดร.โกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ และ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ที่ได้มาบรรยายพิเศษ
เรื่อง “อุดมการณ์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” ให้กับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อทบทวนอุดมการณ์ความเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ และให้กำลังใจนักเรียนให้มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อก้าวไปสร้างอนาคตของประเทศชาติต่อไป

10256191_797248853653102_2133968471746255935_o

10275439_797248780319776_2449830264777976654_o

10338625_797248800319774_2660454709971947963_o

10317594_797248823653105_7899886363325978616_o

10416895_10152278189683022_839988279_n