รางวัลที่ 3 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 4(pccypt2017)

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ครั้งที่ 4 (pccypt2017) กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีที่ผ่านมา