STEM apps เพื่อการศึกษา

STEM apps เพื่อการศึกษา

 1. Arduino Science Journa‪l‬        Free : แอพจาก  google ที่สามารถออกแบบการทดลองด้านฟิสิกส์ไว้มากมาย

 2. Science360  Free : แอพจากองค์กร National Science Foundation สำหรับการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

 3. Pocket Universe: Virtual Sky Astronomy  : 2.99$ : แอพดาราศาสตร์

 4. Frog Dissection  3.99$ : แอพผ่ากบ

 5. 3D Brain  by Cold Spring Harbor Laboratory :  Free : แอพสำหรับศึกษาด้านหน้าที่ของสมอง สมองที่ได้รับการกระทบกระเทือนจะนำไปสู่การเจ็บป่วยได้อย่างไร

 6. Molecules  Free

 7. FingerCAD HD : 1.99$ : แอพเกี่ยวกับ CAD สำหรับการวาดรูปในเชิงเทคนิค สามารถวาดบ้าน สะพาน รูปร่างทางเรขาคณิต เหมาะสำหรับ นักเรียน สถาปนิก นักออกแบบ ฯลฯ

 8. Geometry Stash : Free : สำหรับการศึกษาทฤษฎีทางด้านเรขาคณิต

 9. Fractals : 2.99$ : แฟร็กทัล (วัตถุทางเรขาคณิต)

 10. Mathway – Math Problem Solver : Free : แอพที่เป็นติวเตอร์ส่วนตัวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์

 11. The Everything Machine by Tinybop  : 89 baht  : เป็นการใช้ภาษา Visual Programming ง่ายๆ สำหรับการควบควมฮาร์ดแวร์ และ เซ็นเซอร์บนอุปกรณ์ สามารถเรียนรู้การสร้างแสงสว่าง การสร้างกล้องคาเลโดสโคป ฯลฯ

 12. Skyscrapers by Tinybop : 89 baht : แอพสำหรับนักเรียนในการศึกษาเรื่องปัจจัยต่าง ๆ สำหรับการสร้าง ตึกระฟ้า (Skyscraper) ตัวอย่างเช่น ดินส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของตึกอย่างไร

 13. Simple Machines by Tinybop : 2.99 $ : การทดลองเรื่องคาน รอก

 14. The Robot Factory by Tinybop  : 89 Baht : แอพสำหรับการสร้างหุ่นยนต์ ทดสอบหุ่นยนต์ นักเรียนสามารถเริ่มต้นเรียนรู้การสร้างหุ่นยนต์ได้

 15.  isosceles : geometry sketchpad : Free : แอพสำหรับการศึกษาเรื่องเรขาคณิต สามารถวาด และ แทรกรูปต่าง ๆ

 16. The Rock Cycle  Free : แอพที่เกี่ยวเรื่องราวของหิน ที่ทำออกมาในรูปแบบสื่ออินเทอแอคทีพ

 17.  iPhysics  (สูตรฟิสิกส์) by Thtipong Wongsatho : Free : แอพรวบรวมสูตรวิชาฟิสิกส์ ม4-ม6

 18. IPeriodic :  ตารางธาตุ  by Thitipong Wongsatho : แอพตารางธาตุ พร้อมเทคนิคการท่องจำ เป็นภาษาไทย

 19. Periodic Table of the Elements : Free : แอพสำหรับศึกษาตารางธาตุ

 20. Periodic Table+ (Lite)

 21. QuakeFeed Earthquake Map, Alerts and News – World Earthquakes Displayed on Esri Maps : Free :

 22. Celestron SkyPortal : Free

 23. Pluto Safari : Free :

 24. Mars Globe : Free : แอพสำหรับท่องไปในโลกของ ดาวอังคาร

 25.  Moon Tours : Free : แอพสำหรับท่องไปในดวงจันทร์

 26. Mars Images  by Powellware : Free : แอพสำหรับศึกษาภาพ 3D ของดาวอังคาร

 27. Space Place Prime  by Nasa :Free : แอพของน่าซ่า ที่ทำมาเพื่อรวบรวมข้อมูลบนอวกาศ มีเนื้อหาอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ

 28. Cosmic Discoveries  by American Museum of Natural History : Free : แอพของพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ธรรมชาติของสหรัฐอเมริกา รวบรวมรูปภาพต่าง ๆ บน

 29. NASA/JPL Images  by Amanda Gates : free : แอพรวบรวมรูปภาพ ที่มีความละเอียดสูงจากเว็บ Nasa/JPL

 30. Space365  by Nasa :free : แอพที่รวบรวมเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีของนาซ่า เช่น การเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของนีล อาร์มสตรอง NASA by Nasa :free : แอพของนาซ่าที่ประกอบไปด้วยรูปภาพ วิดีทัศน์ และ ภารกิจสำคัญ ๆ และเรื่องราวต่าง ๆ ของนาซ่า

 31. SkyORB  by Realtech VR : free : แอพสำหรับศึกษาดาวเคราะห์ และ ดวงอาทิตย์ในรูปแบบ 3 มิติ

 32. NASA Visualization Explorer  by NASA : Free : แอพของนาซ่าสำหรับผู้สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยในอวกาศ

 33.  Just Science  by Navim Group : Free : สำหรับศึกษาเรื่อง Climate Change ศึกษาอุณหภูมิของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี คศ 1800 – 2009

 34. Physics!  by Erway Software : Free :  แอพทางด้านฟิสิกส์ สำหรับการคำนวนค่าต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ เช่น Force, Mass , Acceleration, Momentum, Mass and Velocity

 35. Geometry!  by Erway Software : Free : แอพสำหรับเรขาคณิต เพื่อการคำนวนหาต่าง ๆ

 36.  Simduino  by Derek Knight :  69 Baht : แอพสำหรับการเรียน Programming และ ด้านไฟฟ้าในเวลาเดียวกัน

 37. How to Make Electricity: Lite : Free : แอพสำหรับการเรียนรู้การสร้างกระแสไฟฟ้าแบบสนุก ๆ

 38. Electronics Engineering Toolkit : Free :

 39. Project Noah by Networked Organism : Free : แอพสำหรับการเรียนรู้สัตว์ป่า และ ความหลากหลายทางชีวภาพ

 40. National Wildlife Refuges: Chesapeake Bay : Free : แอพเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่า

 41. Vector Victor by Very Alien Productions, LLC : 69 baht : สามารถสร้าง Vector (เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง) โดยการใส่ค่าลงไปในตาราง

 42. MathKit – Math Solver & Physics Calculator : Free : สำหรับการคำนวนทางคณิตศาสตร์ และ ฟิสิกส์

 43. Parobola : Free :  เรียนรู้เรื่องพาราโบล่า

 44. Graph by VVI

 45. Exploriments: Electricity – Simple Electrical Circuits in Series, Parallel and Combination by IL&FS Education and Technology Services Ltd. :  69 baht

 46. Venn Diagram by International Reading Association

 47. QVprep Lite Science Physics Grade 9 10 by PJP Consulting LLC

 48. Pro Darts 2014 by iWare Designs Ltd.

 49. VideoScience by Object Enterprises

 50. Forms of Energy HD by Sprout Labs, LLC

 51. Exploriments: Linear Motion – Motion Graphs by IL&FS Education and Technology Services Ltd. :  69 บาท

 52. Exploriments: Linear Motion – Area under Speed and Velocity Curves by IL&FS Education and Technology Services Ltd. : 69 บาท :

 53. Exploriments: Vectors – Addition and Resolution by IL&FS Education and Technology Services Ltd. : 69 บาท

 54. Tone Generator Pro by Performance Audio : 35 baht

 55. Color Uncovered  by Exploratorium

 56. Gravity Lab – Space Physics Simulator by Fjord42 : 35 baht

 57. Exploriments: Electrostatics – Coulomb’s Law by IL&FS Education and Technology Services Ltd. : 99baht

 58. iCircuit by Krueger Systems, Inc. : 349 baht

 59. Building Serial Circuits by SEBIT EGITIM VE BILGI TEKNOLOJILERI A S : 35baht

 60. Building Parallel Circuits by SEBIT EGITIM VE BILGI TEKNOLOJILERI A S : 35baht

 61. Semanoor Physics Formula by Semanoor International : 35baht

 62. Loughborough Wave Lab by Daniel Browne

 63. Bubble Spectrum HD by Bubble Imagineering Inc. : 99baht

 64. Newton’s Cradle for iPad  by Logic Consulting LLC

 65. Exploriments: Light – Optics Ray Diagrams for Concave and Convex Mirrors and Lenses by IL&FS Education and Technology Services Ltd. : 69baht :

 66. Exploriments : Electricity – Ohm’s Law and Resistance of Devices in Electrical Circuits by IL&FS Education and Technology Services Ltd.

 67. Charge in a Magnetic Field – Learn Physics the Easiest Way by Designmate (I) Pvt. Ltd. : 35baht :

 68. Circuit Playground by Adafruit Industries : 99baht

 69. Building Atoms, Ions, and Isotopes HD Lite by Carolina Biological Supply Free :

 70. Click and Learn By Howard Hughes Medical Institute : Free :  แอพสำหรับวิชาชีววิทยา

sources :

https://www.weareteachers.com/   

https://www.educatorstechnology.com/

https://www.commonsense.org/

https://www.educationalappstore.com/