การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบนำเสนอผลงาน

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบนำเสนอผลงาน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้นำนักเรียน เข้าการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC 2020) รอบนำเสนอผลงานภาคตะวันตก และพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการรอบแรก 3,000 บาท ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานดังนี้

  1. โครงงาน อุปกรณ์ช่วยฝึกความไวและประสาทสัมผัสด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ทุกสรรพสิ่ง

“ ผ่านเข้ารอบเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival)” ครั้งที่ 19 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนารอบสอง (นำเสนอผลงาน) 9,000 บาท”

   สมาชิก : นายธนโรจน์ กังแฮ และนายธาริน พิชาติพัฒนา

2. โครงงานถังขยะโรงเรียนคัดแยกขยะรีไซเคิลอัตโนมัติเพื่อจัดเก็บข้อมูลและแจ้งเตือนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

              “ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนารอบสอง (นำเสนอผลงาน) 9,000 บาท”

สมาชิก : นายชิษณุชา น้อยสุริวงษ์ และนายคฑาธร วงศ์ศุภกุลกร

3. โครงงานหุ่นยนต์นำวิ่งสำหรับผู้พิการทางสายตาด้วยระบบปรับปรุงเส้นทางการวิ่งอัตโนมัติ

ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนารอบสอง (นำเสนอผลงาน) 9,000 บาท”

สมาชิก : นายธีรธัช ใคร่ครวญ, นายกีรติ สะอาดไพร และนายนันทวัฒท์ นาคปาน

4. โครงงานเเพลตฟอร์มสำหรับรับเเจ้งปัญหา ตรวจสอบเเละติดตามค่าฝุ่น PM5

ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนารอบสอง (นำเสนอผลงาน) 9,000 บาท”

สมาชิก : นางสาวธนพร ป้อมสถิตย์, นางสาวศศิพัชร์ นิติกรวรากุล  และนายภูมิบดินทร์ ศรีปัญญา