ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแลกเปลี่ยน

Untitled-2

 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศุภิสา ละอองมณี ม.5/5 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับเอเชียตะวันออก ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “Mass Media 5th Batch” ระหว่างวันที่ 3 – 11 พฤศจิกายน 2557