ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

krut
ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558

 

คลิกดาวน์โหลด ประกาศนำ ม.1

 

คลิกดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อตัวจริง ม.1

 

คลิกดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อตัวสำรอง ม.1

 

คลิกดาวน์โหลด ประกาศนำ ม.4

 

คลิกดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อตัวจริง ม.4

 

คลิกดาวน์โหลด บัญชีรายชื่อตัวสำรอง ม.4

 

ให้นักเรียนที่ได้รับการประกาศผลตามบัญชีรายชื่อตัวจริง มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ณ  หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08:30 – 16:00 น.

หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน และจะดำเนินการเรียกตัวสำรองต่อไป

หมายเหตุ ตัวสำรองไม่ต้องมารายงานตัวในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558