ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ปีการศึกษา 2562

krut

ประกาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสม

ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทุนการศึกษาต่อ

 ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 2 )

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ