ภาพบรรยาการค่าย Genius Camp1

ภาพบรรยากาศค่าย GeniusCamp1 (14-18 ตุลาคม 2557)

15364108190_938174c933_o15550546362_83b7c2177f_o15550540702_5eb7cd4bbc_o 15363690898_957a74071f_o  15532438396_003ca48342_o   14936565383_362922a7ba_o

15581932756_726d0ab5b4_z

คลิกเพื่อดูภาพ
// ภาพวันแรก
// ภาพวันที่สอง
// ภาพวันที่สาม
// ภาพวันที่สี่ ชุดที่ 1
// ภาพวันที่สี่ ชุดที่ 2
/
ภาพวันที่ห้า