บัญชี Email โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สำหรับนักเรียน

บัญชี Email โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

สำหรับนักเรียน

งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดให้บริการอีเมล์โรงเรียน “@pccphet.ac.th” เพื่อรองรับการเรียนออนไลน์

การลงชื่อเข้าใช้

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://accounts.google.com/
ชื่ออีเมล์ : <ชื่อผู้ใช้>.<นามสกุล 3 ตัวแรก>@pccphet.ac.th
รหัสผ่าน : รหัสบัตรประจำตัวประชาชน

เช่น firstname.las@pccphet.ac.th

หมายเหตุ นักเรียนสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านภายหลัง หลังการลงชื่อเข้าใช้งานครั้งแรก คลิกอ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ computer@pccphet.ac.th งานคอมพิวเตอร์