รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานผลิตเอกสารทางวิชาการ)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานผลิตเอกสารทางวิชาการ)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (09-03-2559)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งงานช่างไฟฟ้า   ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งงานพนักงานทำความสะอาดศูนย์กีฬา จำนวน 1 อัตรา พนักงานทำความสะอาดหอประชุมกาญจนาภิเษก จำนวน 1 อัตรา พนักงานความสะอาดหอพักนักเรียน (เพศหญิง) จำนวน 2 อัตรา   ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งงานพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานผลิตเอกสารทางวิชาการ)

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานผลิตเอกสารทางวิชาการ)

ผลการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มงานทั่วไป

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง ผลการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มงานทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มงานทั่วไป

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ กลุ่มงานทั่วไป

1 34 35 36 37 38 40