18 มี.ค. 2559โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ศึกษาดูงาน

18 มี.ค. 2559 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม จ.อุบลราชธานี ร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี
25850275206_2c89791d82_z

25247464253_a82b1ccc5b_z

25781253801_bb2a1a2316_z25575621850_a50234dc18_z 25755403902_5d84a570ce_z   25850275896_382bf7eeb9_z

25243506014_aedc4ba1ee_z