สมเด็จพระเทพฯ ทรงรับสั่ง สพฐ.จัดระบบติดตามเด็ก ร.ร.จุฬาภรณ์ฯ เข้มข้น

Untitled1

“สมเด็จพระเทพฯ” รับสั่งจัดระบบติดตามเด็กที่จบจาก ร.ร.จุฬาภรณ์ฯ เข้มข้น ด้าน สพฐ.เร่งตั้งคณะทำงานวางระบบติดตามใกล้ชิดแบบที่ทำกับ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์

วันนี้ (10 พ.ย.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้จากการประชุมหารือผลการดำเนินงานประจำปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน ทั้งสองโรงเรียนได้ถวายรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีรับสั่งว่าโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ มี 12 แห่งทั่วประเทศ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนที่เป็นเขตพื้นที่บริการให้นักเรียน จ.น่าน แต่ทำไมไม่มีนักเรียนใน จ.น่านสอบเข้าเรียนได้เลย เช่นเดียวกับนักเรียนในหนองคายก็ไม่มีเด็กสอบได้ในโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯ จ.เลยได้ จึงรับสั่งให้ไปตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น อาจจะเพราะโรงเรียนในจังหวัดดีมาก เด็กอาจจะไม่อยากไปสอบที่ไหน อย่างไรก็ตาม ทรงเห็นว่าเมื่อมีการสร้างโรงเรียนเหล่านี้เพื่อให้บริการทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็อยากจะมีเด็กมาเรียนให้ครบ เพราะเรามีเป้าหมายที่จะผลิตเด็กให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ดังนั้นต่อไปต้องมีการรณรงค์ให้เด็กมาสอบให้ครบทุกพื้นที่

“นอกจากนี้ ทรงมีรับสั่งให้มีระบบติดตามเด็กจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ที่จบการศึกษาอย่างเข้มข้น ซึ่งผมได้กราบทูลว่า สพฐ.จะจัดระบบการติดตามเด็กอย่างใกล้ชิดเหมือนกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เนื่องจากจะมีนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ได้รับเงินทุนการศึกษา เต็มรูปแบบเหมือนกับนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จบการศึกษาเป็นรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2557 ดังนั้นจึงจะต้องมีระบบติดตามว่าเด็กจบไปแล้วไปเรียนต่อที่ไหนอย่างไร หากไปเรียนต่อต่างประเทศมีทุนการศึกษารองรับหรือไม่ หรือเรียนตรงตามสายวิทยาศาสตร์หรือไม่ จะสนองรับสั่งโดยจะตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามนักเรียน ทั้งเรื่องการเรียนต่อที่ทรงมีพระประสงค์ให้จูนเด็กเพื่อให้เรียนในสาขาที่ประเทศต้องการ การสนับสนุนทุนการศึกษา และการกลับมาทำงานรับใช้ประเทศชาติ” นายกมล กล่าว

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 10 พฤศจิกายน 2557