โรงเรียนเขาย้อยวิทยา และโรงเรียนป่าเด็ง ร่วมอบรมเทคนิคการสอน

วันที่ 14 มี.ค.59 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา และโรงเรียนป่าเด็ง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอบรมเทคนิคการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน โดยมีวิทยากรคือตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี และวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “จิตวิทยานักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็น”  โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้

25243380074_864bd998cf_z 25247338673_3243a8f3fe_z

25755279362_3c18559056_z

25781127511_1396d993a8_z25247338803_6b772a0f1b_z   25781126741_eb20d116f2_z  25781127641_0033151119_z 25781127981_8e965b8303_z

25247339043_0fb032d8ee_z