โรงเรียนลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่ ศึกษาดูงาน

วันที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนลองวิทยา อ.ลอง จ.แพร่ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี โดยมีครูพรไพรสน คนมี เป็นวิทยากรในครั้งนี้
sc-0092 sc-0098 sc-0103 sc-0104 sc-0106 sc-0113 sc-0119