โรงเรียนชัยเกษมวิทยา ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 25 มิ.ย.58 ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 50 คน นำโดย ผอ.โสภา ชวนวัน มาทำกิจกรรม KM เรียนรู้การถอดบทเรียนการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียง

 

chaikaseam (30 of 134) chaikaseam (39 of 134) chaikaseam (32 of 134) chaikaseam (74 of 134) chaikaseam (116 of 134) chaikaseam (92 of 134) chaikaseam (123 of 134) chaikaseam (109 of 134) chaikaseam (120 of 134)

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม