โปรแกรมแปลภาษาและพริ้นเตอร์อักษรเบลล์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา คว้าแชมป์โครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มประเทศเอเปค

ท่านผุ้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ในโอกาสที่นักเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี คว้าแชมป์โครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มประเทศเอเปค ที่ประเทศเกาหลีใต้ จากผลงาน “โปรแกรมแปลภาษาและพริ้นเตอร์อักษรเบลล์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา… อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/548934

ตัวอย่างภาพบางส่วนในการแข่งขัน


 

 คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม