โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ FUN RUN #2

โครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ FUN RUN #2

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี วันที่ 14 ธันวาคม 2563

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม