แห่เทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561

และปีนี้ ทางโรงเรียนร่วมรณรงค์ใส่ผ้าไทยไปวัด

โดยเริ่มขบวนแห่เทียนและกองผ้าป่าจากโรงเรียน

เวียนไปตามเส้นทางผ่านชุมชน เพื่อถวายเทียนพรรษาพร้อมปัจจัย

จากคณะครู บุคลากร นักเรียน และชุมชน ยอดเงินรวม 46,939 บาท

ถวายยังวัดหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม