แผนผังอาคารที่ใช้สอบเข้า ม.1 และม.4 (รอบสอง)

อาคารศรีวลัยลักษณ์  เป็นสนามสอบ ม.1,ม.4
อาคารหอประชุม กาญจนาภิเษก เป็นสนามสอบ ม.4map_web