แนะแนว แนว จากศิษย์เก่า

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โดยอาจารย์ศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค และอาจารย์ชิรัชย์ ระหว่างบ้าน

ร่วมกับศิษย์เก่า รุ่น 20 ได้จัดกิจกรรมแนะแนว

เพื่อแนะนำคณะสาขาวิชาที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่

ให้กับน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6

ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม