แชมป์ อัจฉริยภาพสังคมศึกษา

ในวันที่ 22 มกราคม 2559 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน ต้น เข้าร่วมกิจกรรม เเข่งขันวิชาการ เปิดบ้านราชวินิตบางเเก้ว ที่โรงเรียนราชวินิตบางเเก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

ผลการเเข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ชั้น ม ต้นได้รางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย

  1. เด็กหญิงณีรนุช สุดเจริญ
  2. นางสาวพรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์
  3. เด็กชายเมธัส โพธิ์ผลิ

ผลการแข่งขัน ตอบปัญหาอาเซียนASEAN QUIZ ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกอบด้วย

  1. เด็กหญิงณนธิยา เมืองวงษ์
  2. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ ศรีจันทร์ดี

12620544_1011339485576123_795411240_o 12630713_1011339488909456_1022362953_o