แจ้งกำหนดการเข้าค่าย genius camp2 รุ่น 2

krut
ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย genius camp2 รุ่น 2
ปีการศึกษา 2557

 

คลิกดาวน์โหลด กำหนดการค่าย

 

คลิกดาวน์โหลด การเตรียมตัวสำหรับนักเรียน