เรียกผู้สอบได้บัญชีสำรอง เข้าม.1และม.4 รายงานตัว

krut
ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
(โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

เรื่อง การเรียกผู้สอบได้ตามบัญชีสำรองมารายงานตัวเข้าเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2558

 

คลิกดาวน์โหลด ประกาศบัญชีรายชื่อตัวสำรอง ม.1

 

คลิกดาวน์โหลด ประกาศบัญชีรายชื่อตัวสำรอง ม.4

 

หมายเหตุ ให้มารายงานตัวในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:30-16:00 น.