เรียกบัญชีรายงานตัวสำรองม.1 และเอกสารการมอบตัว ม.1

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง เรียกบัญชีรายงานตัวสำรองเพื่อยืนยันสิทธิ์(ลำดับที่ 72-82)
เข้าเรียนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศnewff24

 

คลิกเพื่อดาวน์เอกสารยืนยันสิทธ์ newff24


 

// ทั้งนี้ให้ผู้สอบได้สำรองตามรายชื่อดาวน์โหลดและส่งแบบยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ภายในเวลา 16:30 น. และมามอบตัวในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 8:30 – 12:00 น.
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

// หากพ้นกำหนดเวลารายงานตัวถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์การเข้าเรียน และโรงเรียนจะดำเนินการเรียกผู้สอบได้บัญชีสำรองมารายงานตัว ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จนครบตามจำนวนต่อไป


เรื่อง เอกสารการมอบตัวนักเรียน

เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารของฝ่ายวิชาการ

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารของฝ่ายกิจการนักเรียน

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดตัวอย่างการกรอกเอกสาร

 

// หมายเหตุในเอกสารวิชาการให้ผู้ปกครองพิมพ์สัญญาให้ทุนจำนวน 2 ชุด สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จำนวน 1  ชุด