เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือดูงาน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน

ให้การต้อนรับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ

ซึ่งได้นำบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

เพื่อนำไปพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของตน

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม