เข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ nsc2015

เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย(nsc2015) รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2558 ณ แฟชั่นไอส์แลนด์ 

ชื่อ โปรแกรมสื่อการเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบเว็บแอพพลิชั่น(Space 3D of Augmented Reality)

สมาชิก

  1. น.ส. ศุภนิดา  พรหมมา ม.6/3
  2. น.ส. ศิริขวัญ  อินทปัทม์ ม.6/3
  3. น.ส.สุจวิมล  ใจยะสุ  ม.6/3

IMG_4446 IMG_4458 IMG_4476 IMG_4477