เขียนโปรแกรม sitcode เข้ารอบชิงชนะเลิศ

 

การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย SIT CODE 2015
จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

  1. นายบุญญฤทธิ์ ปึงทมวัฒนากูล ม.5/2
  2. นายกษิดิ์เดช ธัญญะเจริญ ม.5/4
  3. นายชนินธร ศาลยาชีวิน ม.6/1

IMG_5087 IMG_5083 IMG_5077