อบรม OTAGO สำหรับผู้บริหารวันแรก

การอบรมภาษาอังกฤษ OTAGO สำหรับผู้บริหารวันแรก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 และเป็นวันที่ 5 สำหรับคณะครูกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม