อบรมเชิงปฏิบัติการ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอย่างยั่งยืน”

ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอย่างยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

คลิ๊กเพื่อดูรูปเพิ่มเติม