อบรมเชิงปฏิบัติการแผนบรรเทาอัคคีภัย

วันพุธที่ 22 มิ.ย.59 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแผนบรรเทาอัคคีภัยแก่นักรียนทุกระดับชั้น โดยมีคณะวิทยากรด้านบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลตำบลนายางและเทศบาลเมืองชะอำจัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองฯ ผอ.สพม.เขต10 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน

IMG_3688

IMG_3681

IMG_2991 IMG_2994 IMG_2998 IMG_3049 IMG_3063 IMG_3116 IMG_3133 IMG_3189 IMG_3214        IMG_3805  IMG_3851 IMG_4363 IMG_4396 IMG_4421 IMG_4481

IMG_3246 IMG_3245 IMG_3236 IMG_3232

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม