อบรมนักเรียนโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 -15.30 น. ที่ผ่านมาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ณ หอประชุมโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการ ชลิต ระหว่างบ้าน เป็นประธานในการเปิดการอบรม

คลิ๊กเพื่อดูรูปเพิ่มเติม