สอบเข้าม.1, ม.4 (รอบที่สอง)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบที่สอง) เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2559 โดยมีท่านผู้อำนวยการชูรัฐ  ระหว่างบ้าน, รองผู้อำนวยการยอดเพชร งามคง, รองผู้อำนวยการศิริญา  เดชะคำภู พูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเป้าหมายของโรงเรียน หลักสูตร การใช้ชีวิตของนักเรียน การดำเนินงานของโรงเรียนทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนานักเรียนต่างๆ ที่ผ่านมา

admission2 (30 of 36)

admission2 (31 of 36)

admission2 (34 of 36)

admission2 (11 of 36)

admission2 (13 of 36)

admission2 (9 of 36)

admission2 (17 of 36)

admission2 (23 of 36)

admission2 (21 of 36)

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม