ศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการคณิตา สุขเจริญ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) จำนวน 35 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและฝึกอบรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โดยการอบรมครั้งนี้เกิดจากโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู

 

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ดูภาพจาก facebook คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร