ศึกษาดูงานที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 8 พฤษภาคม 2559

ศึกษาดูงานที่โรงเรียนกำเนิดวิทย์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันที่ 8 พฤษภาคม 2559

S__4178216-13

S__4178214-12

S__4178209-11

S__4178207-10

S__4178205-8

S__4178203-7

S__4178202-6

S__4178200-4

S__4178199-3

S__4178198-2

S__4178197-1