วัน “อัฏฐมีบูชา” ณ วัดหุบกะพง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมศาสนพิธี

เนื่องในวัน “อัฏฐมีบูชา” (วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระสรีระสังขารพระพุทธเจ้า)

ณ วัดหุบกะพง เมื่อค่ำคืนวันที่ 6 มิถุนายน 2561

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม