วันแห่งเกียรติยศประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) ได้จัดงานวันแห่งเกียรติยศสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากอดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
ธานี กาทอง เป็นประธานและให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้

24918660484_d34d4da308_z

25523001716_d631b8b2e8_z

25549112325_872f999fb2_z

24922383833_f5ca707277_z

25180982999_35a914ee2b_z

25430369442_f62afb2b55_z

25430356362_418c097640_z

25455760351_d030f41b78_z

25430335802_fef0931f15_z

25456132351_0321dcf357_z

25456128621_33ef48030b_z

25253257630_6e8529fd59_z 25252864670_d66e760ddd_z

25429923472_52b2a62b1d_z

25430312772_e7b2af0978_z

25549095745_f9cd17d320_z

25548397855_835a766f10_z

24918321544_fa1617da35_z

25253161780_4f63eeb3c2_z

24918318304_cd6bf46961_z

25253292490_e507213e69_z

25430296932_70a0d58597_z 25430276512_4e3d6567a2_z

25430486852_40eb73027b_z

24917761134_0ff112675f_z

25521967006_5475c5611e_z 25455371971_68eb4b50e2_z 25455008451_fa0fe06dda_z 25252356960_795e803ce7_z 24921110543_b33c188e25_z

25252940550_0100cea498_z

คลิกเพื่อดูภาพเติมวันเกียรติยศ

 

คลิกเพื่อดูภาพงานราตรีแห่งความยินดี1

 

คลิกเพื่อดูภาพงานราตรีแห่งความยินดี2

 

คลิกเพื่อดูภาพงานบายศรีสู่ขวัญ