วันสันติภาพโลก

คณะครู นักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

รวมใจยืนสงบนิ่ง เนื่องในวันสันติภาพโลก 21 กันยายน 2561

 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม