วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม