ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร อ.แม่ทา จ.ลำพูน ศึกษาดูงาน

ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร อ.แม่ทา จ.ลำพูน ศึกษาดูงานเรื่องการค่ายส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมีอ.ศาสตรา พรหมอารักษ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

hall14

hall16hall15  hall17 hall18 hall19 hall20 hall21