ร.ร.ดอนคาวิทยา ศึกษาดูงาน

ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี นำโดยท่านผู้อำนวยการ ชูรัฐ ระหว่างบ้าน และรองผู้อำนวยการ ยอดเพชร งามคง และคณะครูหอพัก ได้ให้การต้อนรับและบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ ร.ร.ดอนคาวิทยา จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2259 ที่ผ่านมา

24616297675_d86044d9e8_z 24534083471_161cddaa76_z

24507962602_fe83915cb1_z

24248545029_4798838647_z

24248544959_f467873923_z

24590140276_ca34dfddca_z

24616297345_0138646d8e_z