ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

12 กันยายน 2561

คณะครูนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

มอบช่อดอกไม้แด่ผู้อำนวยการชลิต  ระหว่างบ้าน เพื่อร่วมแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสที่ท่านได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น  “ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ”

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม