ร่วมงาน “จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับเงิน”

วันที่ 7 มิ.ย. 2559 โรงเรียนจุฬาภรณฯ เพชรบุรี นำโดยผู้อำนวยการชูรัฐ ระหว่างบ้าน ตัวแทนคณะครู และนักเรียนร่วมงาน “จังหวัดเพชรบุรี จังหวัด To Be Number One ต้นแบบระดับเงิน” จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีโดยมี พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี  ประวิตร รองว่าผู้ว่าราชจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

t20t13

t14t11t1 t2 t3  t5 t6 t7 t8  t10  t12   t15 t16   t19