รายชื่อผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียนประจำหอพักชาย

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในหน้าที่ครูหอพักดูแลนักเรียนประจำหอพักชาย

คลิกเพื่อดูประกาศ