รายชื่อผู้สมัครเข้าค่ายอัจฉริยภาพฯ รุ่นที่ 8

art2_edit2
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2558 ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

และจะประกาศผลการคัดเลือกวันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ครับ

คลิก! เพื่อดาวน์โหลดประกาศ