รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงานการศึกษาต่อ

krut

ประกาศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงานการศึกษาต่อ

คลิกเพื่อดูประกาศ