รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ด้วยแบบฝึกปั้นเรื่องสั้นร่วมกับเทคนิคการโค้ช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นายพรไพรสร คนมี

ผู้ศึกษา นายพรไพรสน  คนมี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ปีการศึกษา 2566

คลิกเพื่อดูเอกสาร