รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ในวันที่ 23-24 มกราคม 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรมได้ส่งนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ผลการเเข่งขันปรากฎว่า นายณัฐภัทร สุขเกื้อ นางสาววชิราภรณ์ ฉลาดเลิศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง