รางวัลชนะเลิศ ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 23

ชุมนุม pop modern east asia ได้ส่งนักเรียนจำนวน 9 คนเพื่อไปเเข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครฯ ผลปรากฎว่านายวัณณะ วรรณศิลป์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
เเละรับเงินรางวัล 5,000 บาท