ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ STEM Lab

krutประกาศ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ STEM Lab

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ