รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูผู้สอนดนตรีสากล

krutประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูผู้สอนดนตรีสากล

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

 

ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองในวันที่ 29 พ.ค – 2 มิ.ย. 60 ทุกวันในเวลาราชการ
ณ ห้องธุรการโรงเรียน ชั้น 2 อาคารสำนักงาน